mandag 5. februar 2018

Obsvarslene står visst i kø…


Hvor skal jeg begynne – og hvor skal dette ende..?
Noen få dager inn i et nytt år ble jeg slått i bakken av en skikkelig tøff influensa. Fem dager lå jeg pal med 38,5-39 i feber. Forkjølelse og hosten overtok der feberen slapp taket.  Jeg har ikke orket noe som helst, annet enn å lese litt. Og det jeg har lest, har satt tankene i sving.

I forrige bloggpost skrev jeg om at vi er mange som tror at vi lever i endetiden. Endetiden skal, i følge bibelen, preges av et stor frafall fra den kristne tro. Dette kan vi allerede ane konturene av. Frafallet dreier seg ikke om de som står utenfor kirken, men først og fremst handler det om de som regner seg som en del av kirken (i vid forstand).

La oss starte det nye året med et edruelig syn på hva som foregår innenfor vår kirke og våre forsamlinger. 
Jesus og apostlene advarte mot falske profeter og falske messiaser. Du tenker kanskje at det ikke angår deg. At falske profeter var et fenomen på Jesu tid. At vi i dag er såpass opplyste at slikt ikke finnes. At det knapt finnes profeter i vår tid. Profeter har tvert imot eksistert siden tidenes morgen. Gud har alltid brukt profeter til å snakke direkte til mennesker. Bibelen er full av profetier. På den annen side bruker også den onde sine profeter til å fremme et motsatt budskap.  Bibelen advarer ofte mot falske profeter. Jesus advarte imidlertid gjentatte ganger mot falske profeter og Falske messiaser.

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. Matt 7,15
Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Matt 24.11
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Matt 24,24
Den som fører vill en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen. Matt 18,1-6
Ve dere når alle taler vel om dere; for det samme gjorde fedrene med de falske profeter. Luk 6,26

Ok, så finnes det profeter – og dermed også falske profeter. Falske profeter vil jo stikke seg ut og være lette å avsløre, tenker du kanskje. Var det så enkelt, ville nok Jesus ikke brukt så mye tid på å advare mot dem?
Enten vi liker det eller ikke. Enten vi er oss det bevisst eller ikke, så utkjempes det en usynlig kamp om våre sjeler i himmelrommet. En kamp Gud allerede har vunnet da Han lot sin sønn dø på et kors – for å gjenopprette relasjonen til det skapte. Imidlertid er seieren hans avhengig av vår frivillige deltakelse. Frelsen er en gave. En gave vi kan velge å ta imot eller avvise.

Innen konservative kristne organisasjoner og karismatiske forsamlinger kan en kanskje tenke at de falske profetene er å finne innenfor den katolske kirke, ja, til og med kanskje i den norske kirke. Og det har de rett i. de finnes der – også. Faktum er at falske profeter er å finne innenfor alle kirker, organisasjoner og forsamlinger – også på bedehuset og i karismatiske forsamlinger!

Som oftest har de gode levevilkår der de befinner seg. Kristne har det med å ville tro for godt om folk og tør ikke å ta et oppgjør med vranglærere og falske profeter. Til vårt forsvar må det også sies at det mange ganger faktisk også er svært vanskelig å avsløre vrang lære.

Som Jesus selv sa, så kommer de (falskee profetene og vranglærerne) til oss i saueham – selv om de innvendig er som glupske ulver. Altså er de som deg og meg. Kanskje fremstår de til og med som bedre mennesker enn deg og meg. De har fine talemåter, gjør gode gjerninger, ja, kanskje til og med under og tegn. Så hvordan skal vi kunne vite at det er snakk om falske profeter?

Apostelen Johannes gir oss noen kriterier å se etter:
Mine kjære, tro ikke enhver ånd!
Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.  
Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.  
Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. 1 Joh 4,1-3

Men allerede Moses (5. Mosebok 13,1-3) advarte mot falske profeter og ga Israelsfolket en pekepinn på hva de skulle se etter:
Dersom det står fram en profet eller en som har drømmesyner hos deg, og han varsler deg et tegn eller et under, og det tegn eller under som han talte til deg om, virkelig skjer, samtidig som han sier: La oss følge andre guder - slike som du ikke kjenner - og la oss dyrke dem! - da skal du ikke høre på denne profetens ord eller på ham som hadde drømmen. For Herren din Gud vil bare prøve dere for å kjenne om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel.

Mange gode og kloke ledere og lærere har også i nyere tid sagt og skrevet om hvordan vi skal kunne skille mellom rett lære og falsk lære; rette profeter og falske profeter. Nedenfor vil jeg dele lenker til pålitelige kilder som jeg på det sterkeste anbefaler leseren å sjekke ut. Imidlertid vil jeg i denne bloggposten og i noen poster fremover si litt om det jeg selv har sett og funnet.

I dag vil jeg fokusere på 12 bibelske nøkler til å avsløre falske profeter og lærere. Disse nøklene kan du lese om i sin helhet her. Men jeg har oversatt noe av det essensielle i artikkelen som en hjelp for mine lesere .

1.      1.  Regn med at falske profeter fremstår som genuine evangeliske forkynnere.
For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.
15
 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. Matt 7,13-15
Som kristne er det av største betydning å ha det klart for seg at den velkledde og veltalende predikanten som med bibel i hendene snakker om Guds kjærlighet og nåde like godt kan være en forkledd djevel. Jesus advarte disiplene om at falske profeter ville fremstå som gode kristne mens de i virkeligheten drives av begjær etter penger og makt og utnytter menigheten fremfor å sørge for deres ve og vel.
Grådigheten kan anta mange former, men ofte viser det seg som utpreget grådighet og begjær etter statussymbol og selvopphøyelse. Alt under skinn av ”å ære Gud” gjennom forkynnelsesarbeidet.

2. Selvopphøyende stolthet driver falske apostler og profeter til å søke maktposisjoner som sørger for å gi dem undersotter.
Vokt dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i side kapper og liker at folk hilser dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. 47 De slår til seg enkers hus og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få så meget hardere dom. Luk 20,46-47
Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Ef 2,20
3. Bedrageren mangler en sann forbønnens ånd.
De har ingen genuin omsorg for menighetens medlemmer. Tvert imot ser de menigheten som en kilde til inntekt og fremgang for sin egen del.
Som rever mellom ruiner er dine profeter, Israel.  5 Dere gikk ikke opp i revnene i muren og bygde ingen skanse for Israels ætt, så den kunne stå i striden på Herrens dag.  6 Synene deres er falske, og spådommene er løgn. De sier: «Så lyder ordet fra Herren.» Men det er ikke Herren som har sendt dem. Enda venter de at han skal la ordet slå til.  7 Er det ikke falske syner dere har hatt og løgnaktige spådommer dere har kommet med? Dere sier jo: «Så lyder ordet fra Herren.» Men det er ikke jeg som har talt.
     8 Derfor sier Herren Gud: Fordi ordene deres er falske og synene er løgn, derfor kommer jeg over dere, lyder ordet fra Herren Gud.  9 Jeg retter hånden mot de profetene som har falske syner og spår løgn.
Esekiel 13, 4-8

4. Falske lærere vil alltid bortforklare Skriften eller vri om på dens betydning.

5. Falske medarbeidere flytter fokuset bort fra Jesus og over på deg, for å manipulere deg inn i bedraget.
Fokuset flyttes fra Kristus mot fokus på å øke din egen velstand og bevaring av din selvtillit. Kallet til å legge ditt liv i Guds vilje (og en vilje til å lide det som er nødvendig for å gjøre Hans vilje) blir et ”kall” til å skape deg det mest fantastiske livet du kan ha her på jorden! Identifisering med Kristi lidelser erstattes med en 'gevinst er gudfryktighet'-mentalitet.

6. Forkynnelsen tar sikte på å overtale deg til å gi dem av dine midler og din tid for å arbeide for deres sak, ikke Guds rike. 
De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem. 2 Pet 2,3

7. De vil håne det sanne budskapet og de som holder fast på det.
Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant 
dere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som 
har løskjøpt dem. 
Dermed fører de seg selv snart i fortapelse.  Mange kommer til å følge dem i deres utskeielser, 
og sannhetens vei vil bli spottet på grunn av dem. 2 Pet 2,1-2
 
Falske lærere vil latterliggjøre forkynnelsen av omvendelse og hellighet. De vil kalle det gammeldags 
eller lovisk og hevde at det ikke er dette Gud sier til denne generasjonen. 
Et budskap som bare fokuserer på Guds godhet og hans fantastiske løfter, uten advarsel om hva som 
skjer med de som fortsetter i sin synd og sitt opprør mot Gud, er lite mer enn en hybrid. 
Et budskap som ikke bringer liv til de som omfavner det. Tvert imot kan det føre til en falsk trygghet 
om frelse som vil føre til fordømmelse hvis det ikke korrigeres.

8. De færreste bedragere forkynner frykt for Gud.
9. Bedrageren vil sjelden ta oppgjør med eller ta avstand fra bedrag andre forkynneres bedrageri.
10. Falske profeter vil berolige mennesker istedenfor å konfrontere og mane til oppgjør  med synden.
Dersom vi ikke blir gjort oppmerksom på vår skyld, trenger vi ikke Kristus som vår frelser. Altså forkynner disse lærerne antikrists ånd.  
For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Jud 1,4

11. De forkynner tegn og under fremfor evangeliet om Jesu død på korset. Fremfor budskapet om korset.

12. Vær obs på WOW – faktoren!
Mange pastorer og forsamlinger gjør sitt ytterste gjerne med bruk av glamour og attraksjoner for 
å tiltrekke seg de store massene. Alt for å skjule den sanne (i noen tilfeller kanskje ubevisste) 
hensikten - å loppe dem (for penger). Bli ikke beruset av karismatiske menneskers og forsamlingers 
visuelle tiltrekning, deres prangende presentasjoner eller deres imponerende bygninger. 
Noen av de største Guds undere har skjedd i svært ydmyke omgivelser. 
Tenk bare på stallen hvor Guds Sønn ble født…

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til sauene gjennom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver.  Men den som kommer inn gjennom døren, er hyrde for sauene.  Vaktmannen åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner hans stemme.  Men en fremmed følger de ikke; de flykter for ham, fordi de ikke kjenner stemmen til den fremmede.»  Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva den betydde.
     Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er døren inn til sauene.  
8
 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.  Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite.  Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Joh 10, 1-10.
Mitt poeng er ikke å rakke ned på verken forkynnere eller menigheter. Tvert imot skulle jeg ønske at både du som leser – og de falske profetene – kunne se at dette er highway to hell og gripe muligheten til å snu i tide.

For dybdestudier anbefaler jeg følgende lenker:
7 kjennetegn på falske profeter
Birthpangs.org  - Et mangfold av grundige artikler om endetid og falsk lære.
A new thing


Ingen kommentarer: