torsdag 18. oktober 2018

Om arverett og arveoppgjør.

Etter at Pappa døde brått i vinter, har spørsmålet om arv blitt aktualisert. Han skrev ikke noe testamente, og da følger arverekken sedvanlig orden, så sant betingelsene er oppfylt. Blant de gjenstandene jeg har vært så heldig å arve etter Pappa, er en del gammelt og nytt fotoutstyr. Kameraene har allerede gitt meg mye glede og, uten å skryte, mange fine bilder. Arven er ikke evigvarende, selv om det eldste kameraet er omtrent på min alder og fortsatt funker, til tross for at etuiet er temmelig slitt og det bærer preg av flittig bruk. 

Bibelen snakker også om arv. Den forteller at vi som Guds barn har en arv som aldri visner eller forgår. Denne arven gir oss faktisk hele Hans rike i eie. Vår himmelske Far har skrevet testamente – både et gammelt og et nytt. Det gamle testamentet inneholdt ti bud presisert i over 600 forskrifter som må overholdes for at mennesker skal komme i betraktning som arvinger til Guds rike. Overtredelser kunne sones ved brennoffer av en lytefri kalv. 

Vi som lever i tidsalderen etter Kristus skal forholde oss til det nye testamentet. Betingelsene for å arve Guds rike er ganske enkelt å være Guds barn. Gud innså etter noen tusen år at hans barn ikke greide å oppfylle arvebetingelsene i testamentet Han hadde skrevet. Derfor sendte Han sin sønn Jesus ned fra himmelen via jomfru Maria for å gjøre opp for all gjeld Guds barn hadde opparbeidet seg ved å ikke overholde påbudene. Jesus var det eneste mennesket som kunne overholde budene. Likevel valgte Gud å ofre Jesus for å gi alle Hans barn arverett til Himmelen.

Dess mer jeg tenker på det, dess mer fantastisk blir det. Dessverre er det noen som forsøker å hindre oss i å motta arven. Det hviskes i ørene våre at arveretten ikke gjelder oss fordi vi har gjort slik og slik. Deler av et vers fra det nye testamentet hentes frem når søsken vil forhindre hverandre i å dele arven. 1 Kor 6,9-11 sier i klartekst hvem som ikke arver Guds rike. Jeg har uthevet delen som søsken ofte bruker mot hverandre, uten å lese ordene i sin sammenheng.  

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 

Slik jeg leser dette skriftordet, er det faktisk ingen av oss som vil kunne arve Guds rike. Ingen av oss gjør alt rett og unngår å noen gang i sitt liv begå urett - i tanker, ord eller gjerning. som arvinger kan vi ikke plukke ut de delene av testamentet som tilfaller oss selv og utelate det andre. Vi må lese alt. Følgende setning er derfor av avgjørende betydning for utfallet av arveoppgjøret:

Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 

Guds nye testamente til sine barn er både genialt og ufattelig. Uten det ville vi gjort oss selv arveløse på grunn av alle betingelsene i det gamle testamentet som vi ellers aldri ville kunne oppfylle. Nå er alle betingelsene oppfylt – av vår bror og Frelser. Vi har rett og slett ingenting å krangle om oss søsken imellom og skal ta imot med ydmykhet og takk. Guds testamente er ubestridelig. 

Arven etter Pappa fyller meg med glede - og vemod. Den himmelske arven fyller meg med en glede større enn hjertet kan romme. Du og jeg har fått del i en evig arv. En arv som verken visner eller forgår. En arv som ikke avkortes etter antall arvtagere. Jeg blir stadig minnet om gatejenta i Mumbai som en dag fikk høre om denne arven og stilte det betimelige spørsmålet: Hvorfor har ingen fortalt meg dette før?

Jeg vil være med å dele de gode nyhetene om denne arven med alle i hver fjerneste avkrok i verden. Jeg vet om mennesker som reiser på små putrende mopeder eller oksekjerrer langs støvete kjerreveier til de mest bortgjemte avkroker i Myanmar, i India, i Afrikas jungel. Jeg vet om mennesker som går gatelangs i storbyer i Asia og Europa, til de som lever fra hånd til munn, traffickingofre og rusavhengie. Alle i håp om å dele de gode nyhetene om arven vår. Denne nyheten kan vi rett og slett ikke holde for oss selv. 

Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.
Salme 23,6

Her er ting du og jeg kan gjøre:

Støtt forfulgte kristne gjennom Stefanusalliansen eller Åpne Dører 
Støtt en misjonær som arbeider blant unådde