onsdag 1. desember 2010

Dager som teller og dager da det gjelder at man teller...

Noen teller sauer for å få sove. Noen prøver å holde tellinga. Noen teller ned. Andre teller opp, og andre teller ganske enkelt ikke. Selv teller jeg i hvert fall til ti før det smeller og øver på å telle enda lenger. I dag har jeg tellet minst til tusen og enda har det ikke smelt…  Når tre av fem står opp med de gale beina først, vet jeg at jeg har en dag med telling foran meg…  En dag da det gjelder å holde ut og ikke gi seg over ende. Har nylig skrevet eksamen om mestringsteori. Dager som dette handler mye om mestring. Sinnemestring, stressmestring og tålmodighetstestmestring. Det er her tellingen kommer inn i bildet. Tellingen tar fokuset fra sinnet og det irriterende maset og over mot mestringsmål. Bare jeg klarer å telle til ti, så…
I faglige termer handler mestring om blant annet muligheten til å fortelle seg selv alternative narrativer. Sier jeg til meg selv at jeg er irritert og lei og ikke orker mer, så er det ganske sikkert at jeg ikke orker mer. Sier jeg til meg selv at jeg i hvert fall kan holde ut fem minutter til av den hylinga, så holder jeg det ut. Deretter kan mestringmålene oppjusteres etter hvert som de nås. De bakenforliggende bærende ideer er hentet fra oldtidens tenkere. Filosofen Platon mente at den sansbare virkelighet vi befinner oss i kun er en etterligning av den opprinnelige ide om verden, om mennesket og alle andre sansbare elementer. Veldig forenklet kan vår virkelighet derfor sies å være konstruert ved våre egne forsøk på å etterligne den opprinnelige ide om oss selv og vårt liv. Altså holder jeg hemmeligheten til livet selv i mine hender. Hemmeligheten til å omskape dager der det gjelder å telle til dager som virkelig teller...

1 kommentar:

Eva B sa...

Å du verden som jeg kjenner meg igjen!!!