lørdag 8. oktober 2016

Om å gi en hjelpende hånd...

microkreditt
For en stund siden var jeg på et seminar for frivillige i Kirkens Bymisjon. Ett av spørsmålene vi samtalte om var: ”Hva betyr det å hjelpe?” En viktig avklaring for å bli gode hjelpere i frivillig tjeneste.

Det første som falt meg inn, var Bjørn Eidsvågs sang ”Eg ser”. Første verset sier veldig enkelt ,men presist, noe om hva en god hjelper er:

Eg ser at du e trøtt,
men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg.
Du må gå de sjøl,
men eg vil gå de med deg,
eg vil gå de med deg.

De siste par årene har jeg selv vært en av dem som trenger hjelp. Langvarig ledd – og muskelsykdom har gjort hverdagen vanskelig å håndtere. I hjelpeapparatet har jeg møtt mange flotte medvandrere som bokstavelig – og billedlig talt – har leid meg og gått deler av veien sammen med meg. Nå står jeg støtt på egne bein. Men medvandrerne er der i beredskap om jeg skulle snuble og trenge en hjelpende hånd igjen.

Å bokstavelig talt gi noen en hjelpende hånd er også en god illustrasjon.
En hjelpende hånd kan bære en av de tunge handleposene for en annen. Eller den kan leie den lille ettåringen  som fremdeles er for ustø til å gå helt på egne på bein.
En hånd eller to kan reise opp en som har falt.
Hjelpende hender kan holde omkring når du er trist og lei.
I en større organisasjon kan microkreditt være en hjelpende hånd til en som ønsker å starte en liten bedrift for å tjene til livets opphold for seg selv og familien.

Hjelp til selvhjelp.
Mestring. Som gir glede og motivasjon til fortsettelsen.
Den gode hjelper er en medvandrer snarere enn en inngriper.
Et medmenneske.
En som er til stede sammen med og for den andre.

Flere humanitære organisasjoner demonstrerer også forbilledlig hva god hjelp er. Adopsjonsorganisasjonen Verdens Barn er en av dem. Som driver et utstrakt fadderskapsarbeid i landene de samarbeider med. Jeg har to fadderbarn. En gutt i India og ei jente i Sør-Afrika. Barna bor i familier som lever under fattigdomsgrensen. De får ikke ubegrenset pengestøtte. Men hjelp til skolegang, nødvendig helsehjelp og medisiner. Noe av det beste er at de i tillegg får tilgang på sosialt fritidsfellesskap. Sammenkomster med kulturelle aktiviteter for barn i et bestemt (slum)område. Et lyspunkt i en grå og ofte vanskelig hverdag.

Måtte alle som har behov for det møte en medvandrer og hjelpende hender. Måtte vi selv finne vår måte å være en medvandrer og kunne gi en hjelpende hånd til den som trenger det.

Ingen kommentarer: