onsdag 28. mars 2018

Kem bryr sæ..?


I blant har jeg fått høre dette utsagnet fra tenåringer i opprør. Mitt svar er alltid: Jeg bryr meg. Slik er det nok med de fleste foreldre. De bryr seg. Alle er ikke så heldige at de har vokst opp med en far eller ei mor som bryr seg. Men alle har hatt i alle fall ett menneske som så dem og gav dem omsorg. Enten det var en storebror – eller søster, besteforelder, onkel, tante, nabo eller lærer.

Jeg tror vår relasjon til Gud er en speiling av foreldre/ omsorgstakers relasjon til de barna de har fått å ta seg av. Gud er en Gud som bryr seg!

Dersom barna mine har forbrutt seg mot regler på skolen, gjort andre vondt eller selv har det vondt på en eller annen måte, kjenner jeg det som en fysisk smerte – i hjertet. Hvis jeg kunne tatt straffen eller overtatt deres sykdom, smerter eller vanskeligheter, ville jeg gjort det. Naturligvis kan jeg ikke det. Det eneste jeg kan gjøre, er å prøve å hjelpe, gi lindring og trøst.

Gud er en far som faktisk har tatt på seg all vår skyld, alle våre sykdommer og lidelser. Han gjorde det ved å ofre sin sønn, Jesus Kristus. Det er påskens budskap i all enkelhet. 

Profeten Jesaja sier:
Han ble såret for våre overtredelser
og knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
ved hans sår har vi fått legedom. (Jes 53,5)

Apostelen Johannes sier det slik:
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.  (1 Joh 4,10)

Dette er den Kristus Bibelen forkynner. Han – og ingen annen.

Jesus advarte disiplene gjentatte ganger mot bedraget som ville komme i de siste tider. Hvis vi skal være helt ærlige, er det behov for å se med kritisk blikk på kirker og forsamlinger, både nyoppståtte, nyreformerte bevegelser – så vel som gamle, i lys av dette. Prøv åndene! oppfordret apostelen Johannes. Vi må ikke sluke alt rått bare fordi det er nytt og spennende og appellerer til sansene. Den som fører vill en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen. Matt 18,1-6

Fritt etter Paulus brev til Korinterne 13,1-3 og 8:
Om jeg taler med menneskers og englers tunger ( ja, hva skal jeg vel med tungetale), dersom jeg ikke har kjærlighet – Guds kjærlighet – at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder? Da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Da forkynner jeg en annen Kristus – og driver med villedning av disse små som tror på Ham.

Om jeg har profetiske gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, samler titusener til profetiske konferanser og sender det profetiske budskapet ut over hele jorden, men ikke har kjærlighet – den kjærligheten som gjorde at Gud sendte sin Sønn til soning for våre synder, da er jeg intet. Jeg forkynner en annen Kristus og er en falsk profet.

Om jeg er en verdenskjent predikant som samler titusener, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, og kan tro både meg selv og andre frisk og rik på gods og gull, men ikke har kjærlighet – den kjærligheten som gjorde at Gud sendte sin Sønn til soning for våre synder – da er jeg intet. Jeg forkynner en annen Kristus og lurer andre i en felle - evig fortapelse.

Om jeg planter flere tusen menigheter og gir alt jeg eier til brød for de fattige, men ikke har kjærlighet – om jeg ikke forkynner at Gud har elsket verden så høyt at Han gav sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv – da gagner det meg intet. Jeg forkynner en annen Kristus og fører Guds barn på ville veier.

De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. Men kjærligheten faller aldri bort.

Jeg tror på en Gud som virkelig bryr seg og som har gitt sitt liv for meg.

Ingen kommentarer: