fredag 18. desember 2015

Apropos "Som om Gud ikke finnes"...

Engler daler ned i skjulDet er mulig jeg har misforstått totalt, til tross for at jeg har lest innlegget ditt minst to ganger. Men ut fra min forståelse av det du skriver, kan jeg ikke la være å reagere. Jeg er ingen teolog og kan derfor ikke påta meg oppgaven å gå deg på klingen i den teologien du presenterer en flik av, selv om jeg kunne hatt god lyst til det. Men det jeg kan, er å henvise til Bibelen, Guds eget ord, som viser at du tar feil på et par sentrale punkter.

Du hevder (med Bonhoeffer) at vi lever i en gudløs verden, at Gud ikke er til stede verken i oss eller i verden. Evangelisten Johannes begynner sitt evangelium slik: ” I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Alt er blitt til ved Ham. (…) Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.” Evangelisten Matteus' ord motbeviser også påstanden idet Jesus selv i misjonsbefalingen sier til disiplene sine ”… Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Svart på hvitt.

Du hevder også at ” Den eneste måten Gud er til på for oss, er som svak, avmektig, lidende.”  Ja vel? Har du lest misjonsbefalingen som jeg henviste til i forrige avsnitt? ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord,” sier Jesus. Tydeligere kan det ikke sies.

Det våger jeg å tro på. Dette er grunnlaget for min julefeiring. 

Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.
Ingen kommentarer: