lørdag 5. august 2017

Frimodighetens nådegave.
Jeg er langt fra noen politisk aktivist og ytrer sjelden politiske meninger i offentligheten. I dag gjør jeg et unntak.

NRK kaller det et angrep når statsråd Sylvi Listhaug i sin tale til en ungdomskonferanse mot ekstremisme har mot til å stille den internasjonalt anerkjente islamviteren og selverklærte antiterror-aktivisten Tahir-ul-Qadri kritiske spørsmål om hans standpunkt i aktuelle saker innen temafeltet. MDG-politikeren Shoaib Sultan kaller det frekkhet å stille slike meget betimelige spørsmål til antiterrorkonferansens hovedtaler. At hun faktisk også får støtte fra bl.a. Venstres Abid Raja, nevnes såvidt.

Konferansen avholdes i demokratiet Norge. Her har vi ytringsfrihet og religionsfrihet. En religionsviter og politiker innleid som hovedtaler til antiterrorkonferansen, som til alt overmål har utstedt en ikkevolds-fatwa, bør tåle at det stilles spørsmål ved hans samtidige sympatisering for praktisering av dødsstraff for blasfemi, steining som straffemetode og favorisering av sharialovgivning også i ikke-islamistiske land i Vesten.

Denne mannen er opprinnelig fra Pakistan. Den norske regjering, ved utenriksminister Børge Brende, har i en utgreining om forholdene for religiøse minoriteter i landet og omfanget av tiltaler etter blasfemiloven med dødsstraff som konsekvens, slått fast at sharialovgivning eksisterer og praktiseres på tross av beskyttelse i lovverket.

En av de mest kjente trosfangene i Pakistan er den kristne kvinnen Asia Bibi, som jeg tidligere harskrevet om. Hun sitter fenglset på åttende året, på grunnlag av en såkalt blasfemianklage – med en dødsdom hengende over seg. Hun er langt fra alene.

Det står respekt av statsråden som våger å si det rett ut.
Er virkelig dagens hovedtaler for steining som straffemetode?

Dødsstraff for blasfemi?

At islamske lover bør settes over vestlige lover?

Langt mindre respekt står det av ul-Qadris unnvikende opptreden. En opptreden som får en til å spekulere i om han faktisk ble svar skyldig…

Norske og internasjonale kritiske medier har dokumentert at Sylvi Listhaugs påstand om at han taler med to tunger faktisk stemmer. I videoen under slår han selv fast (i en tale til sine egne på urdu) at Allah gjennom ham alene har designet den pakistanske blasfemiloven. Han sier rett ut at enhver (muslim, jøde, kristen) som begår blasfemi mot profeten Muhammed skal drepes som hunder. I samtale med en amerikansk journalist påstår han at loven gjelder kun for muslimer og fornekter enhver befatning med lovens konsekvenser og praksis i Pakistan.

Mennesker som står for en slik ideologi skal altså norske politikere bukke og skrape for..? Jeg støtter ikke alt hva Frp og statsråd Sylvi Listhaug står for. Her er det imidlertid bare å bøye seg i støvet for hennes vågemot og takke for at i det minste en norsk politiker ikke toer sine hender i møte med mennesker som står for en totalt uakseptabel ideologi.

Ingen kommentarer: