mandag 13. mars 2017

Apati - eller empati?

Det ondes problem er velkjent. Hvordan kan Gud finnes når det er så mye urettferdighet og ondskap i verden? Jeg har ikke svaret. OmGud.net har et gratis kurs som kan hjelpe oss i refleksjonene omkring dette. Her deler jeg noen refleksjoner, samt en video med en sterk historie.

Jeg tror at Gud har skapt mennesket i sitt bilde. Når Han ikke selv er fysisk til stede på jorden, er det vår oppgave å være Hans hender og føtter og vise at kjærligheten fortsatt finnes i verden. Vår oppgave er å bidra til at godene i verden fordeles rettferdig. At onde handlinger straffes og offer for vold og overgrep tas vare på. Et stort ansvar og en enorm oppgave.

Nå nylig oppdaget jeg at Open Doors International har ei liste med navn på over to hundre trosfanger verden over, deriblant en majoritet fra Kina og land i Midt-Østen. Listen er langt fra fullstendig, men viser oss mest sannsynlig toppen av et isfjell. Den synliggjør hva det kan koste å tro i land hvor religionsfrihet er fremmedord. 

Den delte informasjonen om fangene er skremmende. Mange av dem har livstidsdommer og har sonet i mer enn ti år. Soningsforholdene i fengslene er hinsides vår fantasi. Mat, rent drikkevann og medisiner er ofte mangelvare. I mange tilfeller må familien til den fengslede sørge for slike nødvendigheter. Utfordrende på mange måter fordi de kanskje er bosatt milevis unna fengslet og har begrensede midler både til mat og reise, ettersom det i 90 % av tilfellene er familiefaren og forsørgeren som sitter fengslet. 

Selv om fangelisten ikke inneholder navn på personer fra Nord-Korea, betyr det ikke at de ikke finnes. Kristendom er strengt forbudt i dette landet. Selv det å be, synge en kristen sang eller eie en bibel er straffbart. Likevel trosser nordkoreanerne forbudet og lever hemmelig som kristne, ja, lever hemmelig som mennesker med fri tanke. Men det skal veldig lite til for å bli oppdaget av en av regimets mange spioner. Svært mange nordkoreanere er derfor dømt til døden, eventuelt til arbeidsleir eller fengsel for å ha vært i besittelse av en bibel eller salmebok eller holdt bønnemøte i sitt hjem. Et samfunn det er nesten umulig å forestille seg for oss som lever i et godt samfunn med tros – og ytringsfrihet.
Ta deg tid til å høre unge Nord-Koreanske Kiong Doo-Thon sin sterke historie.

Jeg tror at Guds hjerte roper ut til de fortapte i Nord-Korea. Ydmykt ber jeg dere, mine brødre og søstre, om å ha det samme hjerte som Gud. Vær så snill å be om at det samme lyset av Guds kjærlighet og nåde som nådde min far, min mor og til slutt meg, må nå ut til folket i Nord-Korea.

Apostelen Paulus skriver i sitt brev til Hebreerne: Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme. Hebr 13,3
 
Hva kan vel jeg gjøre, er det lett å tenke. Omfanget av denne ondskapen satt i system er så stort og overveldende – og for vår del så langt unna vårt rettferdige samfunn – at det er vanskelig å se hvor man kan begynne. Jesus sa likefullt: Det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. å late som om forfølgelse ikke skjer og la være å bry seg om de som lider, er like galt som å stjele eller lyve.
Kiong Doo-Thons inderlige bønn til oss bekrefter dette enkle oppdraget – Vi kan folde hendene og be.

Ved å be for Nord-Korea, ber du samtidig for de som er i fangenskap for sin tros skyld.
I dag kom jeg også over en annen video hvor en ung dame som mirakuløst har greid å flykte fra Nord-Korea forteller en liknende historie som KiongDoo-Thon. Hun kommer også med oppfordring til konkret handling for å hjelpe det undertrykte Nord-koreanske folket. Se gjerne denne videoen her.

Dersom du har lyst til å bidra, er det mange muligheter. For eksempel å gjøre det jeg gjør i denne bloggposten. Fortell verden om tros – og samvittighetsfangene. La det ikke forbli en godt bevart hemmelighet som diktatorer (enten de har kommunistisk, fascistisk eller islamsk motivasjon) sitter på.  
De forfulgte står ofte hjelpeløse og trenger hjelp for å hevde sin rett overfor myndighetene. Gjennom Stefanusalliansen kan du bli Appellvenn. En appellvenn bidrar konkret til å hevde trosfanger eller forfulgtes rett ved å signere og sende en formell appell til landets myndigheter. Se hvordan appelltjenesten fungerer.

Gud kan vise sin godhet gjennom deg og meg. La oss ikke hindre ham.

Ingen kommentarer: