mandag 6. mars 2017

Syv martyrer … Bare i Egypt. Bare i februar i 2017. Er ikke begeret snart fullt?Begrepet martyrer er noe de fleste kanskje forbinder med blant annet apostlene Jakob, Peter, Filip og Andreas, som bibelen forteller om. Stefanus var den første martyr. Han ble steinet til døde for sin tro på Jesus. Tro det eller ei, selv i dag, nesten to tusen år etter Jesu død, lider mange martyrdøden for sin tro. Bare i perioden 31.januar til 23.februar i år, har syv kristne fra Sinai i Egypt blitt drept for sin tros skyld. En av de etterlatte som mistet både sin mann og sønn, forteller at hun ble spurt om navnene på sin drepte sønn og ektemann og at hun deretter observerte en av  angriperne effektivt og uaffektert krysse av navnene på en liste med mange navn.

Den selverklærte islamske stat har i en publisert video truet med å drepe alle kristne i dette området. Kristne som har levd i Sinai er derfor tvunget på flukt for om mulig å berge livet, og omkring 70 % har allerede flyktet. De som eventuelt skulle prøve å hjelpe flyktningene straffes hardt av daesh.

Disse syv martyrene fra Egypt er bare de vi vet om. Like før jul i fjor ble en kirke i Kairoangrepet og 28 mennesker drept, de fleste av dem kvinner og barn.

Mye av dette er fakta som sjelden kommer frem i nyhetsbildet her til lands. Når nyhetene likevel kommer frem via andre kanaler, er det lett å la seg overvelde. Hva kan vi egentlig gjøre?

Vi kan velge å ikke la ondskapen gjøre oss handlingslammet. Ikke la den innbille oss at løpet er kjørt og at ingenting kan gjøres for å forhindre flere martyrer. For hver ny dag jeg våkner til, er det håp.For hver ny dag har jeg mulighet til å gjøre det gode.

Først og fremst kan vi gjøre noe for å hjelpe de etterlatte. Gjennom organisasjoner som arbeider i dette minefeltet, kan vi sørge for at familier som har mistet sin forsørger får nødvendig hjelp til livsopphold og beskyttelse.

I tillegg kan vi bidra til å spre kunnskapen om dagens martyrer slik at den ikke forblir en godt bevart hemmelighet. Vi kan være stemmen som taler de tauses sak. I Egypt, så vel som i andre land, opplever ikke de kristne at politi og sikkerhetsfolk stiller opp når de blir trakassert eller til og med truet på livet. Ved å spre kunnskapen bidrar vi til at disse landenes myndigheter ikke slipper unna verdenssamfunnets kritiske blikk.

Sist, men ikke minst: Vi kan be. Be for de etterlatte. Be for kirkene om beskyttelse. Be for landets myndigheter. Be for de som driver lobbyvirksomhet overfor myndighetene.

Alle kan ikke bidra på alle fronter, men vi kan alle gjøre litt. Dette er den fasten Gud vil ha. Jeg gjentar spørsmålet fra forrige post: Hva slags faste vil du ha?

Velsignet være dere som - 
gir brød i tomme hender, som bruker ord og gjerning slik at fiender blir venner.
gir rom for fred og nåde: ved milde ord og vennlig sinn lar kjærligheten råde.
gir legedom og varme, lar herrens fred få leverom, gir vennlighet mot harme.
på jorden feller tårer, som venter på den dag som gryr da ingen lenger sårer.
Velsignet være dere som selv åpner deres hender for herrens nåde som forblir når dette livet ender.

NOS 743
Ingen kommentarer: