torsdag 25. mai 2017

En endelig løsning på alle vanskeligheter..?
Det finnes ting vi klarer oss fint uten – og ting vi absolutt ikke kan leve med. Det at barn og unge utsettes for suicidal propaganda er en av dem.

Via Netflix  har mange barn og unge tilgang til filmer og serier av alle slag. Noen av dem er direkte skadelige. ”13 reasons why” er en av dem. Denne serien fremmer suicidale tanker og forherliger selvmord som løsningen på presset unge mennesker møter i livet. Seriøst, skal vi tåle og tillate at våre barn og unge påtvinges slike destruktive tanker?

Gjennom et langt liv har jeg hatt både oppturer og nedturer og vet noe om hvor vanskelig det kan være å finne fotfeste i kaoset. Heldigvis har jeg hatt gode forbilder og støttespillere i livet mitt som har hjulpet meg å fokusere på grunner til å leve fremfor å dø. Som har gitt meg konstruktive handlingsalternativer å vurdere fremfor destruktive. En overvekt av positive forbilder og stemmer i livet mitt har reddet livet mitt og bevart sinnet mitt. Slik ønsker jeg at det skal være for mine tenåringer og deres venner også.

Som frivillig telefonvakt i Kirkens SOS vet jeg en del om selvmordsforebygging og selvmordsfare. Forebygging handler blant annet om å minimere negativ påvirkning. Vi kan ikke skjerme våre barn og ungdommer fra alt som er vondt og vanskelig. Men vi kan gi dem gode alternativer til handling når de møter press og vanskeligheter. Vårt foreldreansvar og vårt ansvar som medmennesker er å sørge for å fremme det gode, fremme livsmot og livsglede. Profeten Jeremia har formidlet Guds tanker om oss mennesker slik (Jer 29,11):

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Om du tror på Gud eller ikke, så tror jeg du kan si deg enig i at tanker om fremtid og håp er det vi må formidle til våre barn og unge, ikke tanker om ulykke.

En ung dame som selv sliter med psykiske vanskeligheter har laget en kampanje for å fjerne serien ”13reasons why” fra Netflix. Jeg har signert og gitt netflix kortversjonen av min argumentasjon. Jeg håper du som leser dette også vil gjøre det.

Har du behov for mer informasjon og skyts, kan jeg anbefale følgende bloggpost som ble avgjørende for meg...

Ingen kommentarer: